www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook


"Twaalf jaar onderzoek naar wat reïncarnatietherapie kan betekenen voor mensen met psychische en chronisch fysieke problemen heeft geleid tot opmerkelijke conclusies. Voor een meerderheid van de cliënten die deze therapie volgen, is er na een relatief korte behandeling sprake van vermindering of verdwijning van hun klachten. Ook mensen met gewoonlijk moeilijk behandelbare problemen, zoals stemmenhoren (auditieve hallucinaties) en het ticsyndroom (Gilles de la Tourette) hebben volgens de onderzoekresultaten*) vaak baat bij de therapie. Gezondheidsproblemen, zowel psychisch als fysiek, zijn volgens het reïncarnatie-therapiemodel symptomen van disharmonie tussen denken, voelen, lichaam én een transpersoonlijke of spirituele dimensie. Het opsporen van die disharmonie, die gewoonlijk lijkt te zijn ontstaan door een traumatische ervaring in een soms ver verleden, brengt de cliënt bij de oorzaak van de disharmonie. Door de hulp bij het verwerken van die ervaring kunnen de klachten in het heden verdwijnen."

*) Maesen, R. van der (2006, april 11). Onderzoek naar het effect van en de cliëntsatisfactie over reïncarnatietherapie. UVH Universiteit voor Humanistiek (281 pag.) (Utrecht: HUP/SWP). Prom./coprom.: prof. dr. I. Maso & J.T.V.M. de Jong.

Opleiding Reïncarnatietherapie Wetenschap en opleiding