www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook

Klik hier voor filmpjes  op You-tube: Het Opleidingsinstituut RTN verzorgt:  1. Opleiding Reïncarnatietherapie  2. Opleiding psychosociale basiskennis (PSBK) 3. Training en Vorming  4. Professionalisering Welkom op de site van:   Opleidingsinstituut Reïncarnatie Therapie Nederland


1. Opleiding Reïncarnatietherapie


Niveau: Post HBO-opleiding (SPHBO geregistreerd, zie logo CPION )

Doelstelling:

            • Gedurende een cohort van drie jaar worden studenten opgeleid tot specialist

              traumaverwerking door middel van reïncarnatietherapie.

Doelgroep:

            • Afgestudeerde HBO-ers of Bachelors en /of werkenden op HBO denk- en werkniveau

Methodiek:

            • In groepen van max. 15 personen worden modules aangeboden

           • Supervisie, leertherapie, mentorgesprekken

           • Oefenen in studiegroepen


2. Opleiding psychosociale basiskennis (PSBK)             Lees hier meer.


Niveau: Hoger Onderwijs (SHO geregistreerd, zie logo CPION )

Doelstelling:

            • Gedurende een cohort van twee jaar worden therapeuten opgeleid, c.q. bijgeschoold in

              algemene medische basiskennis (AMBK) en specifiek psychosociale basiskennis

              (PSBK).

Doelgroep:

            • Therapeuten die willen voldoen aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen

              volgens de PLATO-normen

Methodiek:

            • In groepen van max. 15 personen worden zes modules aangeboden

           • klassikale leerstofoverdracht  

            • thuis uitwerken van opdrachten


3. Training en vorming

 

Doelstelling en doelgroep

            • Het aanbieden van een trainingstraject m.b.t. reïncarnatietherapie voor professional.

              in de gezondheidszorg en de hulpverlening

            • Het aanbieden van bij- en nascholing voor reïncarnatietherapeuten

            • Het aanbieden van workshops m.b.t. reïncarnatietherapie voor belangstellenden ten

              behoeve van de persoonlijke vorming van de deelnemer en ter promotie van het vak

              Reïncarnatietherapie.

            • Het organiseren van symposia en congressen voor professionals in de gezondheids-

              zorg en de hulpverlening, zowel regulier als complementair.


Methodiek:

            • Trainingen

            • Modules

            • Workshops

           • Lezingen


4. Professionalisering/Masterclass


Doelstelling:

             • Het in eigen beheer opleiden van vakdocenten holografische reincarnatietherapie,

              supervisoren en leertherapeuten.

Doelgroep:

            • Afgestudeerde reïncarnatietherapeuten van de RTN-opleiding.

Methodiek:

            • Stage lopen bij de betreffende discipline

            • Intensieve begeleiding door de coördinator van de RTN-opleiding

            • Voortgangsgesprekken


Meer informatie?

Neem contact met ons op.       Klik hier


BELANGRIJK ! Accreditatie algemeen deel MBK en PSBK en specifiek deel PSBK door CPION i.c. de door de zorgverze-keraars gestelde  PLATO-eisen!   Lees hier meer

Volg ons op

Twitter