www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook

        

Derde jaar.


Module 17: Incidentele en Chronische

                   Traumatisering als Dader           Duur: 6 dagen.

Module 18: Praktijkvoering                            Duur: 2 dagen.

Module 19: Entiteiten en andere Vormen

                   van niet-eigen Energie                Duur: 4 dagen.


Supervisie ( 6de )


Mentorgesprekken.


Module 20: Van Mens tot Mens:

                   Intieme Relaties en Seksualiteit Duur: 6 dagen.


Ad. 3  Verdiepings- en afstudeerfase

Module 21: Thematisch Werken                   Duur: 4 dagen.


Het betreft hier vier aaneengesloten dagen, al dan niet intern, waarin de student een eigen cliënt van buitenaf begeleidt in drie volledige sessies, onder toezicht van een docent.

De sessies worden beoordeeld en de resultaten worden besproken in de

mentorgesprekken na afronding van deze vier dagen.


Module 22: Werken met kinderen vanaf de geboorte

                    tot aan de volwassenheid          Duur: 6 dagen.


Module 23: Mens en Natuur                           Duur: 4 dagen.

Module 24: Mens en Materie                         Duur: 4 dagen.

Module 25: Mens en Maatschappij               Duur: 4 dagen.


Supervisie ( 7de )

Mentorgesprekken.Voorwaarden tot deelname aan het praktijkexamen:


1. De student heeft niet meer dan 10% van de contacturen verzuimd.

2. De supervisiesessies zijn tenminste als  ‘voldoende’ beoordeeld.

3. De toetsen en werkstukken zijn tenminste als ‘voldoende’ beoordeeld.

4. De leertherapie verslagen geven blijk van een mentaal-emotioneel stabiele student waarvan vakbekwaamheid geacht mag worden.

5. Het caseverslag voor het praktijkexamen is op tijd en op de juiste wijze ingeleverd.


Praktijkexamen                                                Duur: vier uur.


Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen:

1. Een presentatie van een caseverslag n.a.v. zes sessies met een eigen cliënt.

2. Een demonstratie van een volledige sessie ( duur:2 uur ) met diezelfde cliënt.


Diplomering:


Diegenen die aan alle examenvoorwaarden hebben voldaan en beide examenonderdelen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen een diploma van het opleidingsinstituut RTNederland en een door de SPHBO verstrekt diploma. Ze worden opgenomen in het abituriënten register van de SPHBO.


Afgestudeerden van de opleiding Reïncarnatietherapie kunnen zich als lid van de beroepsvereniging, de NVRT, laten registreren.